Son segures les estacions de servei? No hi ha ningu!!!

Les estacions PetroLow Cost, son altament segures. Disposen de sistemes contraincèndis a la base de cada sortidor. En cas de detectar-se una fuita, foc,… aquest s’activaria de forma automàtica, fent que la resposta sigui molt més ràpida i segura que en les gasolineres tradicionals.

També disposen de sistemes de videovigilància, on s’enregistra tot el que passa a l’estació de servei. Des del Call Center, estan constantment connectats i visualitzen el que passa en cada una de les estacions de servei de manera que tot queda gravat. És important  per si és necessari repassar alguna incidència que hi hagi hagut.

De la mateixa manera, totes les transaccions que es fan amb els assortidors i bitlleters, queden enregistrats . De tal forma, que es pot accedir de forma immediata al sistema informàtic, per veure i/o comprovar, alguna operació o moviment que s’hagi fet.

Totes els estacions estan connectades a una central d’alarmes,  pels casos de vandalisme  o robatori.