Que passa si no m’hi cap tot el producte comprat?

 Si es fa el pagament amb targeta, no passa res. El pagament en targeta, la màquina cobra el que se subministra, independentment de la quantitat sol·licitada. Hi ha entitats bancàries que carregen directament l’import subministrat i aquí s’acaba. En canvi n’hi ha que carregen l’import sol·licitat, després del combustible subministrat fan la devolució d’aquest mateix i automàticament carreguen el  que s’ha subministrat. Fan tres moviments al compte, però el resultat final és el mateix.

Quan el pagament és en efectiu, cal recordar que el bitlleter no torna canvi, en cas de no caber-hi tot el producte comprat, cal treure el tiquet de l’operació, on sortirà l’import pagat, l’import subministrat i l’import a retornar.  En aquest cas cal trucar al telèfon indicat en cada estació de servei (Call Center) i notificar el problema, tots els moviments queden enregistrats.

 

Dues opcions:

  • Notificar que passarà a cobrar la diferència per l’estació.
  • Notificar que en algun moment passarà perquè li serveixin el producte que ha quedat pendent. Només caldrà fer la trucada quan li vagi  bé per tal que li alliberin l’assortidor telemàticament i serà servit a l’instant.