Soc autònom, empresa,…. I vull factura. Com ho he de fer?

PetroLow Cost  disposa de la targeta LOW NET, aquesta és una targeta identificativa, que porta assignat, descomptes i promocions. També  serveix, per registrar tots els moviments que s’ efectuin.

Les persones interessades en rebre una factura a finals de més, només cal demanar-ho. Es pot fer a través de la web, presencialment a les hores d’atenció al públic o bé per telèfon.

Es poden detalla  els consums, separats per vehicles , en el cas de disposar de més d’un vehicle o camió.

Aquesta factura serà enviada per correu electrònic, els primers dies de cada mes. En cas de voler-la rebre físicament, cal fer- ho saber.