Com ho he de fer per omplir el dipòsit del meu cotxe?

Cal tenir present que el bitlleter no torna canvi, per tant en el pagament en metàl·lic s’ha de preveure la quantitat que hi pot caber en el dipòsit,  en cas que se sobrepassi l’import, cal guardar el tiquet de compra i donar a conèixer la incidència per telèfon. En aquesta trucada es donarà a conèixer la intenció de passar per les oficines (horaris presencials a la informació de cada gasolinera) per  demanar l’abonament de la diferència o bé de  passar en un altre moment per la gasolinera  perquè, de manera telemàtica s’aboni la diferència en producte (en aquest cas no cal que sigui en horari presencial)

La millor manera d’omplir-lo és a través del pagament amb targeta.  Ja s’ha explicat anteriorment que només es cobra el producte que se  subministra, per tant el millor és sol·licitar una quantitat superior a l’estimada. S’omplirà  el dipòsit i hi haurà la devolució de la diferència de forma automàtica.