Com és que PetroLow Cost ven els productes MICROFILTRATS?

Totes les nostres estacions de servei, disposen d’un filtre addicional, que fa encara més pur el producte abans de que passi al dipòsit del seu vehicle. No és obligatori aquest filtratge i de fet la majoria de estacions tradicionals, no disposen d’aquest sistema. 

Amb aquest microfiltratge, s’aconsegueix purificar el producte, reduint l’emissió de gasos del vehicle, el soroll i millorant el rendiment i vida del mateix.