Pagament en efectiu

  1. Estimar la quantitat necessària per omplir el dipòsit, sempre per sota de l'estimació ja que la màquina NO torna canvi
  2. Seguir les instruccions de la pantalla
  3. Tenir en compte el tipus de producte i el número d'assortidor on te el cotxe 
  4. Subministrar-se el producte.